Kronika

 

Kronika 2004


1 7 lutego 2004 r., III Giełda Szlachecka w Warszawie
2 12 lutego 2004 r., X Spotkanie Trójmiejskie Związku Szlachty Polskiej
3 28 lutego 2004 r., Spotkanie założycielskie oddziału Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku
4 25 marca 2004 r., Spotkanie Trójmiejskie Związku Szlachty Polskiej
5 27 marca 2004 r., Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku
6 18 kwietnia 2004 r., Powstanie oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie
7 23 maja 2004 r., Rajd i majówka białostockiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej
8 25 kwietnia 2004 r., Spotkanie Białostockiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Pentowie koło Tykocina
9 2 maja 2004 r., Kaszubski Piknik w Szymbarku
10 3 maja 2004 r., Obchody Święta Narodowego 3 Maja w Białymstoku
11 3 maja 2004 r., Święto 3 Maja w Gdańsku
12 21 maja 2004 r., Spotkanie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego poświęcone szlachcie kaszubskiej
13 22 maja 2004 r., Sprawozdanie z działalności oddziału Związku Szlachty Polskie w Chełmie w okresie od 24 stycznia do 22 maja 2004 r.
14 28 maja 2004 r., Inicjatywy Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Grójcu w 2004 r.
15 28 maja 2004 r., Sprawozdanie z działalności oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu w okresie od 15 grudnia 2003 r. do 28 maja 2004 r.
16 28 maja 2004 r., Zjazd szlachty Oddziału Wrocławskiego ZSzP Krobielowice
17 29-30 maja 2004 r., Szlacheckie spotkanie nad Renem
18 18-20 czerwca 2004 r., Dni Zduńskiej Woli
19 11 lipca 2004 r., Wystawa Koni Powiatu Siemiatyckiego - Jasionówka
20 13 lipca 2004 r., Sprawozdanie ze spotkań Związku Szlachty Polskiej oddziału w Krakowie, w okresie od 18 stycznia do 13 lipca 2004 r.
21 14 sierpnia 2004 r., Oddział Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku zorganizował wyprawę do Supraśla.
22 15 września 2004 r., Wizyta Prezes krakowskiego Oddziału Związku w Gdańsku.
23 26 września 2004 r., I Zjazd Rodu Łapińskich w Łapach
24 30 września 2004 r., Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu.
25 9 października 2004 r., Warszawa - I (III) sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Związku Szlachty Polskiej
26 9 października, 2004 r. Warszawa. Powstanie VI Oddziału Związku Szlachty Polskiej.
27 9 października 2004 r., Białostocki Oddział Związku Szlachty Polskiej - spotkanie z Prezydentem RP p. Ryszardem Kaczorowskim.
28 23 października 2004 r., delegacja Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie wzięła udział w odsłonięciu tablicy upamiętniającej pomordowanych ziemian, członków "ZWZ AK i UPRAWY-TARCZY".
29 28 października 2004 r., Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu.
30 10 listopada 2004 r., Oznaka Związku Szlachty Polskiej.
31 11 listopada 2004 r., Święto Niepodległości i Komersz "Konwentu Polonia" w Sopocie.
32 11 listopada 2004 r., Święto Niepodległości w Krakowie (Oddział ZSzP w Krakowie)
33 20 listopada 2004 r., Pierwsze spotkanie Członków Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie.
34 25 listopada 2004 r., spotkanie Oddziału Związku we Wrocławiu.
35 26-28 listopada 2004 r., Giełda Sarmacka w Warszawie z licznym udziałem Członków Związku z różnych stron Polski.
36 3 grudnia 2004 r., w Gdańsku odbyło się spotkanie założycielskie VII Oddziału Związku Szlachty Polskiej.
37 12 grudnia 2004 r., Spotkanie opłatkowe Członków krakowskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Domu Państwa Saryusz-Romiszewskich.
38 17 grudnia 2004 r., Wieczór Opłatkowy Oddziału Gdańskiego Związku Szlachty Polskiej
39 18 grudnia 2004 r., Spotkanie opłatkowe Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku.
40 22 grudnia 2004 r., Związek Szlachty Polskiej Oddział w Krakowie z wizytą w Nowym Sączu u Bractwa Rycerskiego Kasztelanii Sandeckiej.
41 30 grudnia 2004 r., Wręczenie nominacji na Konsultanta Genealogicznego Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej p. Zbigniewowi Janowskiemu h. własnego.