Kronika

 

Kronika 2000

KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 2000

27 października 2000 miała miejsce miła uroczystość. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Waplewie postanowiła uczcić pamięć Rodu Ogończyk-Sierakowskich przez nadanie Ich imienia szkole. Związek Szlachty Polskiej aktywnie włączył się w przygotowania do uroczystości. Szkoła Podstawowa w Waplewie otrzymała w darze od Związku drzewo genealogiczne Sierakowskich, które zainstalowano na jednej ze ścian szkolnej Sali Pamięci. Drzewo ozdabiają ręcznie malowane herby krewnych i powinowatych rodziny.

Delegacja Związku Szlachty Polskiej gościła 14 listopada 2000 r. na zaproszenie Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego w Warszawie. W Pałacu Radziwiłłów (Przebendowskich), które gości dziś Muzeum Niepodległości, odbyła się Sesja popularno-naukowa poświęcona ziemiaństwu w II RP.

16 grudnia 2000, o godzinie 18.00, w Dworku Sierakowskich w Sopocie odbyło się spotkanie członków Związku Szlachty Polskiej z regionu Pomorza. Jednym z punktów programu był referat pt. "Historia i inicjatywy Związku Szlachty Polskiej".

Sprawozdanie z działalności Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu w roku 2000.

1 Uroczystość nadania szkole w Waplewie imienia Rodziny Sierakowskich
2 Sesja naukowa - Ziemiaństwo w historii Polski
3 Spotkanie członków Związku Szlachty Polskiej z regionu Pomorza
4 Sprawozdanie z działalności Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu w 2000 roku