Kronika

 

Kronika 2005


1 15 stycznia 2005 r., Wrocław, Spotkanie Opłatkowe Oddziałów Wrocławskich Związku Szlachty Polskiej i Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
2 18 stycznia 2005 r., Białystok, Związek Szlachty Polskiej Oddział w Białymstoku - Inauguracja Konkursu Wiedzy Patriotycznej
3 29 stycznia 2005 r., Warszawa, Drugie spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie. Referat Pana Olega Rosowieckiego pt. "Obrazki z życia szlachty XVII, XVIII i XIX w."
4 17 lutego 2005 r., Gdańsk, Inauguracja nowej siedziby Związku Szlachty Polskiej i spotkanie Członków Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku
5 24 lutego 2005 r., Wrocław, Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu
6 26 lutego 2005 r., Białystok, Obchody I Rocznicy powołania Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku i Sesja popularno-naukowa poświęcona drobnej szlachcie podlaskiej i mazowieckiej
7 24 marca 2005 r., Wrocław, Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu
8 1 kwietnia 2005 r., Gdańsk, Zarząd Główny i Oddział Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku: Sesja popularno-naukowa poświęcona genealogii i historii szlachty kaszubskiej.
9 10 kwietnia 2005 r., Kraków, Spotkanie Wielkanocne Członków Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie
10 21 kwietnia 2005 r., Gdańsk, Spotkanie Członków Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Gdańsku
11 28 kwietnia 2005 r., Wrocław, Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu
12 29 kwietnia 2005 r., Sopot, Wernisaż wystawy "Dwory i dworki polskie"zorganizowanej pod honorowym patronatem Związku Szlachty Polskiej
13 3 maja 2005 r., Białystok, Oddział Związku bierze udział w Uroczystościach Święta 3 Maja
14 3 maja 2005 r., Kobylin Borzymy, Poświęcenie flagi i herbu szlacheckiej gminy
15 7-8 maja 2005 r., Gdańsk, Pierwsze Zebranie Zarządów Oddziałów i Reprezentantów Regionalnych Związku Szlachty Polskiej
16 21 - 22 maja 2005 r., Zamek książąt zu Sayn Wittgenstein-Sayn, Niemcy, II Towarzyskie spotkanie Członków i Sympatyków Związku Szlachty Polskiej z Niemiec wśród Wzgórz Westerwaldu
17 27 maja 2005 r., Wrocław, Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu
18 29 maja 2005 r., Wycieczka historyczna - Tykocin i okolice, Oddział Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku
19 11 czerwca 2005 r., Tarnogóra, Spotkanie wyjazdowe Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Chełmie w Pałacu w Tarnogórze
20 11 czerwca 2005 r., Warszawa, III Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie
21 12 czerwca 2005 r., Kraków, I Rocznica powołania Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Krakowie.
22 16 czerwca 2005 r., Płock, Prelekcja Pana Adama A. Pszczółkowskiego, Konsultanta Genealogicznego Związku Szlachty Polskiej, zatytułowana „Szlachta Ziemi Ciechanowskiej” w Towarzystwie Naukowym Płockim oraz prezentacja Związku Szlachty Polskiej
23 18 czerwca 2005 r., Supraśl, Spotkanie w Białym Dworku w Supraślu, Oddział Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku
24 24 czerwca 2005 r., Pałac w Krobielowicach, Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu
25 26 czerwca 2005 r., Suraż, Udział Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku w Festynie "Grodzisko"
26 10 lipca 2005 r., Jasionówka, Wystawa Koni Południowego Podlasia w Jasionówce, Oddział Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku
27 29 lipca 2005 r., Gdańsk, Spotkanie Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej z Panem Stanisławem W. Duminem oraz z Panem Selimem Chazbijewiczem
28 30-31 lipca 2005 r., Kurowo-Ciechanowiec, Pierwszy Zajazd Wysokomazowiecki, Oddział Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku
29 1 sierpnia 2005 r., Gdańsk, Obchody 61. Rocznicy Powstania Warszawskiego.
30 6-7 sierpnia 2005 r., Kuczyn, Drohiczyn, Zjazd Rodu Kuczyńskich h. Ślepowron, Oddział Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku
31 30 sierpnia 2005 r., Białystok, Spotkanie z płk Ludwikiem Zalewskim h. Pobóg.
32 wrzesień 2005, Płock, Nawiązanie współpracy między Reprezentantem Związku Szlachty Polskiej w Płocku, a zakonem Sióstr Pasjonistek.
33 10 września 2005 r., Jaworówka, Uroczystości 142. rocznicy pacyfikacji wsi Jaworówka w Powstaniu Styczniowym (Oddział Związku Szlachty Polskiej w Białymstoku)
34 22 września 2005 r., Wrocław, Spotkanie szlachty Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej.
35 25 września 2005 r. Edmonton, Alberta, Kanada, Spotkanie Przedstawiciela Regionalnego Związku Szlachty Polskiej w Kanadzie Pana Jerzego Łuckiego h. Sas z Panem Henry Paston-Bedingfeld, York Herald, przedstawicielem AFGB
36 27 września 2005 r., Białystok, Promocja książki dr. Przemysława Borowika pt. "Jurydyki miasta Grodna"
37 3 października 2005 r., Wrocław, Spotkanie otwarte Oddziału Wrocławskiego ZSzP pt. "Wybory a dobro Polski"
38 5 października 2005 r., Gdańsk, Zebranie Gdańskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej - "Prezydenci II i III Rzeczypospolitej"
39 17 października 2005 r., Calgary, Alberta, Kanada, Spotkanie Przedstawiciela Regionalnego Związku Szlachty Polskiej Pana Jerzego Łuckiego z Sir Conradem Swan-Święcickim h. Jastrzębiec odm.
40 26 października 2005 r., Olsztyn, Spotkanie p. Sławomira Niecieckiego, Regionalnego Reprezentanta Związku z olsztyńskim Oddziałem Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
41 17 listopada 2005 r., Wrocław, Spotkanie szlachty Oddziału Wrocławskiego Związku Szlachty Polskiej.
42 25 listopada - 22 grudnia 2005 r., Bydgoszcz, Obchody 150. rocznicy urodzin Adama Mickiewicza z aktywnym udziałem Regionalnego Przedstawiciela Związku Szlachty Polskiej w Bydgoszczy, p. Andrzeja Boguckiego h. Awdaniec.
43 26 listopada 2005 r., Warszawa, Pałac Sapiehów, Walne Zebranie Członków Związku Szlachty Polskiej z kraju i ze świata
44 26 listopada 2005 r., Warszawa, Powołanie kolejnego Oddziału Związku Szlachty Polskiej - z siedzibą w Płocku
45 grudzień 2005 r., Płock Nawiązanie kontaktów i współpracy między Oddziałem Związku Szlachty Polskiej w Płocku, a komendanturą Maltańskiej Służby Medycznej w Płocku.
46 10 grudnia 2005 r., Warszawa, IV Spotkanie Oddziału Związku Szlachty Polskiej w Warszawie
47 15 grudnia 2005 r., Sopot, Spotkanie opłatkowe trójmiejskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej
48 17 grudnia 2005 r., Wrocław, Spotkanie opłatkowe wrocławskiego Oddziału Związku Szlachty Polskiej