Kronika

 

Kronika 2002

KRONIKA ZWIĄZKU SZLACHTY POLSKIEJ 2002

  • 15 marca 2002 r. w Dworku Sierakowskich w Sopocie odbyła się promocja wspomnień kresowych Andrzeja Rostworowskiego (1899-1980) pt. "Ziemia, której już nie zobaczysz". Organizatorami spotkania byli:  Związek Szlachty Polskiej i Koło Nałęczów.
  • W środę (22 maja 2002) o godz. 18.00 w Dworku Sierakowskich w Sopocie rozpoczęło się kolejne spotkanie członków Związku Szlachty Polskiej. Tematem prelekcji były "Szlachta, genealogia, heraldyka - fakty i mity".
  • III rocznica powstania Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu (czerwiec 2002)
  • 1 lipca 2002 r. ukazał się pierwszy numer "Biuletynu Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej"
  • W środę (16 października 2002r.) o godz. 18.00 w Dworku Sierakowskich w Sopocie rozpoczęło się kolejne spotkanie członków Związku Szlachty Polskiej. Waldemar Pobóg-Malinowski zaprezentował referat pt. "Karabela".
  • W sobotę (21 grudnia 2002r.) o godz. 18.00 w Dworku Sierakowskich w Sopocie rozpoczęło się tradycyjne spotkanie opłatkowe Związku Szlachty Polskiej.
  • Informacja o działalności Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu w 2002 roku
  • Kontakty ze Wschodem
1 Promocja wspomnień kresowych Andrzeja Rostworowskiego
2 22-05-2002 Sopot - spotkanie Związku Szlachty Polskiej
3 Marcin Wiszowaty "Szlachta, genealogia, heraldyka - fakty i mity" – referat wygłoszony podczas spotkania Związku Szlachty Polskiej w Sopocie 22 maja 2002 r.
4 III rocznica powstania Oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu
5 Biuletyn Zarządu Głównego Numer 1
6 Spotkanie otwarte w Sopocie - X 2002
7 Spotkanie Opłatkowe - Sopot 2002
8 Działalność oddziału Związku Szlachty Polskiej we Wrocławiu w 2002 r.
9 Kontakty ze Wschodem