Kronika

 

Spotkanie w Dworku Sierakowskich w Sopocie

W  piątek 30 marca 2001 o godz. 18.00 w Dworku Sierakowskich w Sopocie rozpoczęło się kolejne spotkanie członków Związku Szlachty Polskiej.

          W spotkaniu wzięli udział także zaproszeni gości - członkowie rodzin szlacheckich osiadłych w Trójmieście po II wojnie światowej. Łącznie swoją obecnością uraczyło nas ok. 50 gości.
          
          Przybyłych powitał Prezes Związku p. Wacław Podbereski h. Gozdawa i w swoim wystąpieniu dokonał krótkiego rysu historycznego i kulturowego polskiego środowiska szlacheckiego. Wystąpienie okraszone ciekawostkami i anegdotami zostało nagrodzone gromkimi brawami.
          
          Po Prezesie wystąpił p. Marcin Michał Wiszowaty, Sekretarz Związku, który przedstawił zebranym swój referat pt.: "Szlachta dziś". Wystąpienie spotkało się z uznaniem i dużym odzewem. Zebrani goście zainicjowali interesującą i miejscami żywiołową dyskusję. Tematem rozmowy zaproponowanym w referacie p.Wiszowatego była rola szlachty dziś i współczesne problemy naszego środowiska. Obecni na spotkaniu pp. Brumirski i Jastrzębiec-Smólski przedstawili zebranym doświadczenia związane z przywracaniem do świetności obiektów zabytkowych. Pan Brumirski jest posiadaczem zespołu pałacowo-parkowego w Godętowie na Pomorzu. Pan Jastrzębiec-Smólski jest właścicielem zespołu pałacowo-parkowego w Gartkowicach. Obaj żywiołowo opowiadali o trudach i blaskach władania zabytkiem i przywracania mu świetności, a także ciekawej historii swoich siedzib. Aktywny udział w dyskusji wziął także (m.in.) pan Waldemar Rekść h. Leliwa, który zgłosił wiele cennych inicjatyw, jak np. organizacja pomocy dla niedożywionych i chorych dzieci, a także wzięcia czynnego udziału w walce o ratowanie ostatnich już niestety zabytków szlacheckiej kultury materialnej - polskich dworów i pałaców. Pan Hobgarski h. Sas zaproponował sposoby szerszej popularyzacji idei i działalności Związku. Pan Janusz Wilczewski (von Tallen) zwrócił uwagę na edukację i oświatę jako niezwykle istotne elementy propagowania kultury i tradycji szlacheckiech wśród młodego pokolenia. Przytoczył też wiele niepokojących zjawisk związanych z funkcjonowaniem współczesnej szkoły. Pan Bazyli Sas-Matkowski opowiedział o historii zjazdów swojego rodu bawiąc gości wieloma zabawnymi anegdotami. Spotkanie o charakterze pół-otwartym zgromadziło też wielu "przypadkowych" gości, którzy z braku miejsca stali w przedpokoju dworu, skąd z zainteresowaniem przysłuchiwali się rozmowom, biorąc w nich czasami aktywny udział. Spotkanie trwało prawie 3 godziny. Goście nie spostrzegli upływającego czasu. Bardzo miłym akcentem była liczna reprezentacja młodego pokolenia - m.in rodzin  Dęboróg-Bylczyńskich i Forkiewiczów.
          
          Wszyscy zgromadzeni wyrazili chęć częstszych spotkań i zaproponowali większą salę, która umożliwiłaby pomieszczenie znaczniejszej liczby gości w przyszłości. Związek i jego idee zyskały wielu nowych zwolenników. Z kilkudziesięciu wyłożonych ankiet członkowskich i egzemplarzy "Verbum Nobile" nie pozostał ani jeden.
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com