Kronika

 

15 września 2007 r., Spotkanie wyborcze w Oddziale Związku Szlachty Polskiej w Warszawie. Dokonano wyboru władz na nową kadencję. Nowy Zarząd pod przewodnictwem Prezesa Oddziału Pana Henryka hr. Grocholskiego przedstawił swoje plany na przyszłość

W dniu 15 września 2007 r. o godzinie 10:00 stawiliśmy się w Pałacu Przebendowskich w Warszawie, obecnie będącym siedzibie Muzeum Niepodległości. W tamtejszej auli odbyło się połączone spotkanie Oddziałów Warszawskiego i Płockiego oraz niezrzeszonych okolicznych członków Związku. Frekwencja przekroczyła wymogi kworum.

Spotkanie otworzył Wiceprezes Oddziału, W. Pan Henryk hr. Grocholski h. Syrokomla witając zebranych gości w szczególności przybyłych na spotkanie przedstawicieli Zarządu Głównego Związku w osobie prezesa W. Pana Marcina Wiszowatego h. Roch oraz sekretarza - W. Pana Marcina Forkiewicza h. Sas

 
Prezes- Warszawskiego Oddziału ZSzP W. Pan Henryk hr.Grocholski h. Syrokomla (zdjęcie lewe)
Goście Spotkania - Zarząd Główny ZSzP W.Pan Marcin Wiszowaty h. Roch i W. Pan Marcin Forkiewicz h. Sas

Następnie przekazał głos Prezesowi Związku, który poinformował zebranych o złożeniu dymisji przez W. Panią Prezes Izabelę Wiercińską i o powołaniu przez Zarząd Główny W. Pana Henryka hr. Grocholskiego na funkcję Prezesa Oddziału, co spowodowało konieczność przeprowadzenia nowych wyborów władz oddziału. Zarząd Główny, w porozumieniu z władzami oddziałów, postanowił o przyłączeniu oddziału w Płocku do oddziału w Warszawie.

W. Pan Paweł Jelec h. Leliwa odm. Członkowie Oddziału Płockiego zadeklarowali gotowość przystąpienia do Oddziału Warszawskiego. Zanim przystąpiono do głosowania - Prezes Związku, w imieniu Zarządu Głównego przekazał serdeczne podziękowania za bezcenny wkład pracy w budowę oddziału - dotychczasowym Prezesom Oddziału - W. Panu Krzysztofowi Orłowskiemu herbu Lubicz i W. Pani Izabeli Wiercińskiej herbu Wieże (która przybyła na spotkanie później). Do życzeń i podziękowań dołączył się Oddział Warszawski, który sprezentował W. Panu Krzysztofowi Orłowskiemu butelkę szlachetnego trunku. W. Pan Krzysztof nie krył zaskoczenia i wzruszenia. Dokonano wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: W. Pani Teresa Poniewierska - Kobylińska h. Łodzia, W. Pan Grzegorz Izbicki h. Prawdzic i W. Pan Juliusz Wilczewski h. Trzy Radła. 

Zgodnie ze statutem, W. Pan Prezes Oddziału przedstawił propozycję składu Zarządu. Wybory przeprowadzono zgodnie ze statutem w trybie tajnym. Przedtem zdecydowano o dokooptowaniu do statutowego składu Zarządu Oddziału dodatkowego członka zarządu oraz wiceprezesa. Wyboru nowego Zarządu Oddziału dokonano nieomal jednogłośnie, przy jednym głosie przeciwnym. Po krótkiej przerwie, wybrano skład komisji rewizyjnej - również nieomal jednogłośnie. Po bloku głosowań i przedstawieniu sprawozdania przez Komisję Skrutacyjną - sala nagrodziła brawami nowe władze Oddziału:
W. Pan Henryk hr. Grocholski herbu Syrokomla - prezes
W. Pan Krzysztof Orłowski herbu Lubicz - wieceprezes
W. Pan Zenon Ilcewicz herbu Lubicz- sekretarz
W. Pan Wojciech Wiszowaty herbu Awdaniec - skarbnik
W. Pani Iwona Zawisza - Chrzanowska herbu Zadora - członek zarządu
W. Pan Paweł Jelec h. Leliwa odm. - członek zarządu - reprezentant związku z Płocku
W. Pan Adam A. Pszczółkowski h. Szeliga - członek związku - reprezentant związku z Ciechanowie

KOMISJA REWIZYJNA:
W. Pani Izabela Wiercińska herbu Wieże
W. Pan Ryszard Buchowiecki herbu Drogosław
W. Pan Tomasz Jaxa-Chamiec herbu Gryf

Kawaler Maltański, W. Pan Grzegorz Izbicki, który udawał się na maltańskie uroczystości Podniesienia Krzyża św. do Klebarka poprosił o głos i razem z W. Panem Pawłem Jelcem h. Leliwa opowiedział o dotychczasowych działaniach i osiągnięciach wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Płocku oraz poprosili zebranych o wsparcie dzieła pomocy Zakonu - przede wszystkim własną pracą, ale również w każdy możliwy sposób. Wystąpienie spotkało się z wielkim uznaniem i rozpoczęło dyskusję o miejscu i roli pomocy charytatywnej w działalności Związku Szlachty Polskiej. Konkluzją tej części spotkania było wyrażenie przez Prezesa Związku i Prezesa Oddziału - wdzięczności za dotychczasowe działania W. Panów Jelca i Izbickiego oraz deklaracja wszelkiej możliwej pomocy dla działań Zakonu Maltańskiego ze strony Związku. W. Pan Grzegorz Izbicki H. Prawdzic

Następnie W. Pan Prezes Oddziału poinformował zebranych o propozycji przeniesienia siedziby oddziału na Krakowskie Przedmieście oraz zasygnalizował na razie nieoficjalnie, że trwają starania dla pozyskania w centrum Warszawy lokum na potrzeby biura oddziału. Oczywiście ta informacja spotkała się z przychylnością i uznaniem. Pan Prezes opowiedział również o planach oddziału. Wśród nich, o planowanym spotkaniu z p. Krzysztofem Zanussim. W. Pan Zenon Ilcewicz h. Lubicz zaprezentował pomysł ruchomej wystawy poświęconej szlachcie, w postaci zestawu posterów (plansz), które mogłyby w atrakcyjny i użyteczny sposób promować idee Związku, szlachecką kulturę, tradycję i współczesność. Pomysł W. Pana Ilcewicza zostanie szczegółowo zaprezentowany podczas zbliżającego się spotkania władz Związku w Krakowie. W. Pan Prezes Oddziału poinformował również zebranych o zaproszeniu do pałacu w Kaleniu, również na najbliższy Sylwester (dom W. Pana Adamowicza - członka Związku) oraz o innych planowanych inicjatywach oddziału. Następne spotkanie zaplanowano na listopad.

Przystąpiono do wręczenia legitymacji nowym członkom Oddziału. Wręczał je nowy Prezes Oddziału, a otrzymali je:
W .Pan Stanisław Plewako herbu Pogonia IV,
W. Pan Michał Niemirowicz-Szczytt herbu Jastrzębiec
W. Pan Henryk Gruchałła-Węsierski herbu własnego.

Zarząd Główny wręczył nominację Reprezentantowi Związku Szlachty Polskiej w Ciechanowie - W. Panu Adamowi A. Pszczółkowskiemu herbu Szeliga.

Niespodziewanie przybyła W. Pani Izabela Wiercińska, której udało się skrócić służbowe obowiązki, specjalnie, by przybyć na spotkanie Oddziału. Powitana oklaskami Pani Prezes otrzymała od Zarządu Głównego list z podziękowaniami, a od Oddziału Warszawskiego piękny kosz kwiatów. Pani Prezes nie kryła wzruszenia. To były bardzo miłe chwile.

W. Pan Prezes Oddziału Henryk hr. Grocholski zaproponował, aby wszyscy zebrani przedstawili się krótko. Okazało się, że wśród zebranych są również goście. Wszyscy zadeklarowali wolę przystąpienia do Związku i podkreślali miłe zaskoczenie poziomem i atrakcyjnością spotkania, którego byli uczestnikami. Prezentacja członków oddziału ujawniła, że w naszych szeregach dominują ludzie sukcesu, pełni energii do pracy, mający na swoich koncie wiele sukcesów zawodowych i prywatnych, nierzadko wspaniałe kariery i często - bogate doświadczenie społeczne. świadomość genealogiczna była wręcz wzorowa, a szczerość i serdeczność wypowiadających się - tchnąca spokojem i kojąca dla ucha przyzwyczajonego do codziennego zgiełku i krzykliwości świata.

Prezes Związku krótko zapoznał zebranych z najnowszymi dokonaniami Zarządu Głównego oraz planowanymi, najbliższymi inicjatywami m.in. udział w powstanie pierwszego w Polsce Muzeum Szlachty w Waplewie oraz zapowiedz zwołania w przyszłym roku walnego zgromadzenia ZSzP.. Zaprezentowano najnowsze "Verbum Nobile", które przed spotkaniem trafiło do rąk członków oddziału. Podobnie jak "Informator Adresowy Związku", którego założenia, przyszłość i szczegóły wydawnicze zaprezentował jego Naczelny Redaktor - W. Pan Marcin Forkiewicz. Przy okazji uczulono obecnych na konieczność niezwłocznego aktualizowania wszystkich danych tele-adresowych. Podczas rozmowy i wolnych wniosków pojawiło się kilka ciekawych propozycji, m. in. W. Pan Stanisław Plewako zarysował projekt powołania instytucji na kształt heroldii rejestrującej genealogie Polaków oraz zaprosił do współpracy ze Stowarzyszeniem Potomków Sejmu Wielkiego.

W. Pan Stanisław Plewako h. Pogonia IV Miłym momentem była prezentacja niewątpliwie najmłodszej uczestniczki zebrania - panienki Liwii Adamowiczówny, którą pokazał nam dumny ojciec - p. Czesław Adamowicz herbu własnego. Po godzinie 14:00, Prezes Oddziału W. Pan Henryk hr. Grocholski podziękował wszystkim za przybycie oraz zaprosił na następne spotkanie w listopadzie. 
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com