Chojne

Cmentarz w Chojnem


Chojne są wsią leżącą nad Wartą opodal Sieradza. Znajduje się tutaj późnorenesansowy kościół z ciekawymi nagrobkami rycerskimi. Cmentarz usytuowany jest kilkadziesiąt metrów przed frontonem świątyni.

Jedynym zabytkowym obiektem, będącym zarazem grobowcem szlacheckim, jest dość nietypowa w formie budowla, znajdująca się w pustej części cmentarza, po jego lewej stronie, licząc od alei głównej. Obok olbrzymiego dębu ulokowany jest, jak głosi współczesna tabliczka informacyjna, grobowiec dziedziców Chojnych baronów Dengelów. Prawdopodobnie piszący tę informację przekręcił w odmianie nazwisko, które powinno brzmieć Dangel.


Nietypowa konstrukcja o cechach neoklasycystycznych wykonana została z cegły pokrytej tynkiem. Figuruje na niej data 1982. Prawdopodobniej wówczas oryginalny grobowiec poddano renowacji.

Grobowiec jest płaski. W jego tylnej części znajduje się prostopadłościenny postument okolony po obu bokach ukośnie położonymi płytami z piaskowca. Postument wieńczy okrągła "wieżyczka" z krzyżem. Centralnie, na postumencie, umieszczono jeszcze jedną tablicę.

Nietypowe dla tego dziwnego obiektu jest także to, że wszystkie epitafia są wierszowane. Prawdopodobnie autorstwa barona Dangla. Brak na nich natomiast właściciwe danych o zmarłych, które tylko częściowo ujawniono w wierszowanym tekście.

Na piaskowcowej tablicy z lewej strony znajduje się taki oto wiersz :

O wierna sługo Chrystusa na ziemi
zesłanko nieba towarzyszko moja
jako wzór niewiast żyłaś między swemi
i wzorem dla mnie została śmierć Twoja
przetoż wierzym że śmierć ta dla Ciebie
była początkiem odrodzenia w niebie
i że teraz z Bogiem złączona na wieki
i nam swej możesz udzielić opieki.

O ! Więc się użal nad moją żałobą
proś by Pan rychło połączył mnie z Tobą.
Bo żyć bez Ciebie to piekieł katusze
a w Tobie ufność kładzie moją duszę
że Bóg Ci płacić cnót Twoich zasługi
odpuści dla nich i win moich długi
i znów tam razem weźmie nas oboje
jak tu przed ołtarz przed oblicze Swoje


Na płycie umieszczonej w środkowej części znalazł się natomiast tekst o równie osobliwej treści :

Nim żyć zacząłeś byłeś myślą Boską
Śmierć więc twa Józiu, nie jest dla nas troską
Bo Chrystus tym przyrzekł ciał zmartwychwstanie
kto Bogu Ojcu ! Wiernym pozostanie

ur. dn. 23 czer : 1853
um. D : 22 stycz : 1859

Zaledwie przeżyłeś rok i trzy miesiące
a już zazdrości ci ludzi tysiące
boś tyś już Władziu przed obliczem Boga
Dokąd nam starszym trudna będzie droga

ur. d. 4 IX 1860 - + 5 XII 1861

Takie o Boże ! Były Twe wyroki
abym pogrzebał synów mych zwłoki
za niemi do Cię zanosim błaganie
zbaw ich ! O zbaw ! Nasz Ojcze i Panie


Jak wynika więc z wierszowanego epitafium, w grobowcu spoczęli synowie barona Dangla kilkuletni Józef i kilkunastomiesięczny Władysław. Z wiersza, który znajduje się na trzeciej płycie, mozna wnosić, że obok dzieci, baron Dangel pochował także żonę Justynę.

Wierszowane epitafia, literacko może nie są najwyższych lotów, a fragment pod datami śmierci małego Władzia zdradza wyraźne wpływy pieśni "Boże coś Polskę", ale z pewnością wzruszają niezwykła filozofią ich autora w sprawach stosunku do śmierci. Bardziej jednak od filozofii zachwyca ogromne uczucie, jakim mąż-poeta obdarzał swoją małżonkę.

Trzeci utwór jest w zasadzie dalszym ciągiem pierwszego, podaję go jednak w kolejności, w jakiej ulokowano go na grobowcu :

Zesłanko Nieba siostro Chrystusa
Spełniłaś swą misyję na Ziemi
jako wzór niewiast żyłaś między swemi
na łonie Boga skonałaś szczęśliwa
Ty żyjesz ! Śmierć Twa to sen tylko
Ty z bogiem złączona cudna Justynko
Życie bez Ciebie męczarni obrazem
serce się wzdyma
dusza boleje
Bo żar miłości dla Ciebie
w nim tleje
mamy umierać
umierajmy razem
żyć mamy wieczności
ach żyjmysz pospołu
Boże to jest ma prośba
to jest ma modlitwa
którą przy jej zwłokach
wraz z dziećmi zanoszę pospołu


Ten pełen bólu przykład poezji cmentarnej, bardzo osobistej, jest z pewnością jednym z bardziej niezwykłych wierszy, jakie wyryto w Polsce na cmentarnym epitafium w końcu XIX wieku. Zarówno forma grobowca, jak i inskrypcji wskazują, że baron Dangel - mąż Justyny i ojciec Józefa (1853-1859) i Władysława (1860-1861) był postacią interesującą i nietuzinkową.

Mirosław Pisarkiewicz
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com