Zgierz

Cmentarz rzymskokatolicki przy ul. Piotra Skargi w Zgierzu


We wczesnym średniowieczu Zgierz był grodem książęcym należącym do książąt łęczycko-kujawskich. Wzmiankowano go już w 1231 roku. Prawa miejskie otrzymał przed 1288 rokiem. Obecnie jest przemysłowym miastem w aglomeracji łódzkiej.

W centrum miasta znajduje się kościół farny pod wezwaniem św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
Na cmentarzu przykościelnym, po lewej stronie świątyni postawiono figurę Matki Bożej na stopniowanym cokole ozdobionym metalową kratą. Na postumencie umieszczono płytę „Na pamiątkę Missyi Parafialnej odbytej w dniu 29 kwietnia R.P. 1906 przez Ojców Redemptorystów. Wielebnego O: Bernarda hr. Łubieńskiego, O: Kazimierza Mejgarta, O: Ignacego Stasiaka z Krakowa /.../ wdzięczni parafianie z pasterzem swoim X. Prałatem Rembielińskim."

Przy ul. Piotra Skargi znajduje się cmentarz rzymskokatolicki (stary) pod wezwaniem św. Józefa i św. Wawrzyńca. Znajduje się na nim kilkadziesiąt współczesnych pomników żołnierzy AK, w tym powstańców warszawskich, a także uczestników powstania styczniowego, wojny 1920 i wojny obronnej 1939 roku.

Po lewej stronie cmentarza opodal kościoła cmentarnego, pod samym płotem umiejscowiono obejście grobowe. W mur cmentarny wmontowano płytę z napisem: Grób Rodziny Rola – Danielewicz

Obok muru ustawiono uszkodzone postumenty z secesyjnymi krzyżami. Na lewym widoczny jest kawałek zamurowanej tablicy epitafijnej. Z przodu obejścia ustawiono dwa współczesne nagrobki z kamienia. Z prawej strony pochowano Krzysztofa Michałowskiego (l.32 - + 19 II 1983), z lewej spoczął: Kpt. Mieczysław Rola – Danielewicz, „Dowmunt”, więzień Pawiaka, powstaniec warszawski, żołnierz Armii Krajowej, żył lat 42, poległ 14 IX 1944. Pomnik wystawili: żona, córka i wnuk.

Mirosław Pisarkiewicz

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com